Over Johan

“Magnetiseren komt voort uit een diep verlangen om mensen te helpen.”

Over mij

Ik ben Johan Voois en spiritualiteit speelt een essentiële rol in mijn leven. Ik besteed veel tijd aan lezen, schrijven en dagelijks toepassen van spirituele inzichten. Het helpt me bij het verkennen en beantwoorden van diepgaande levensvragen en geeft me de kracht om vast te houden aan mijn levensmotto: “Durf te leren en durf te leven.”

Magnetiseren

Als kind was ik al gevoelig voor energie. Ik herinner me hoe ik urenlang gefascineerd kon staren naar energiebollen die als luchtballonnen door mijn kamer leken te zweven. Ik speelde met het licht dat tussen mijn handen ontstond wanneer ik ze een paar centimeter van elkaar bewoog.

Op mijn elfde begon ik me anders te voelen dan andere kinderen en voelde ik me niet op mijn gemak in mijn eigen lichaam. Het leidde tot frequente flauwvallen. Op een dag vertelde ik mijn moeder dat als ik beter zou worden, ik mensen wilde gaan helpen, zelfs als ik toen nog niet precies wist wat dat betekende.

We bezochten veel artsen, maar niemand kon een verklaring vinden voor mijn symptomen. Tot op een dag mijn oom, die magnetiseur was, langskwam. Hij stelde voor om mij te behandelen en na 15 sessies verdwenen al mijn klachten.

Drie jaar later ervoer mijn zus ernstige polspijn. Zonder na te denken legde ik mijn handen op haar pols. Ze voelde dat haar pols extreem warm werd en de pijn verdween.

Vanaf dat moment zochten steeds meer mensen mijn hulp voor verschillende kwalen. Ik stelde geen vragen vooraf. Mijn handen op hun schouders leggen was genoeg. De pijn leek als vanzelf naar me toe te trekken. Ik voelde hun pijn alsof het de mijne was. Mijn handen leidden me naar de diepere oorzaak van het probleem. Het werd extreem warm of juist ijskoud, waarna de pijn meestal eerst verergerde voordat het volledig verdween.

Mijn verlangen om anderen te helpen groeide gestaag en leidde tot het aantrekken van mensen die op zoek waren naar genezing. Het leek bijna vanzelf te gaan, en dat geldt nog steeds, al vijfenveertig jaar. In mijn praktijk help ik dagelijks mensen, en dat is mijn levensdoel geworden.