E250 is een conserveermiddel dat is toegestaan voor gebruik in vleesproducten. Het gebruik ervan in vis is echter niet toegestaan. Natriumnitriet, een bestanddeel van E250, is het enige bekende middel dat effectief is tegen botulisme, een ernstige vorm van voedselvergiftiging. E250 bevat deels zout (natrium) en geeft vlees een roze tint; het staat ook bekend als kleurzout.

Natriumnitriet ontstaat uit natriumnitraat, voornamelijk door verhitting, vergelijkbaar met de omzetting van nitraat naar nitriet. Deze omzetting naar nitriet is cruciaal omdat het de nitraten schadelijk maakt. Nitriet kan op zijn beurt in het lichaam mogelijk kankerverwekkende nitrosaminen vormen.

Zelfs natuurlijk voorkomende nitraten in groenten, vooral in bladgroenten zoals spinazie, worden in de mondholte omgezet in nitriet, vaak in grotere hoeveelheden dan in vleesproducten. Het schadelijke effect hiervan is echter kleiner omdat groenten ook vitamine C bevatten, wat de vorming van nitrosaminen vermindert.

 

https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagne-themas/onderwerpen/e-nummers/e250-natriumnitriet