Deze week richten we ons op het verbeteren van ons inlevingsvermogen.
Wanneer iemand iets doet wat jij niet prettig vindt of een andere mening heeft, probeer je dan eens in te leven in die persoon. Je hoeft het gedrag natuurlijk niet goed te keuren of het eens te zijn met de ander. Probeer echter wel de gedachtegang achter het gedrag of de mening van de ander te begrijpen. Een verbeterd inlevingsvermogen kan leiden tot positieve emoties, waardoor je ook beter in staat bent om met andere situaties in je leven om te gaan.